CENTAURUS GRUPA

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika.

Naziv projekta: MJERA IV.3 2019
Kratki opis projekta: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i marikulture.
Cilj i očekivani rezultati projekta: Poboljšanje organizacije tržišta i potpora aktivnostima stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.
EU sufinanciranje projekta:  80%
Razdoblje provedbe projekta: 2019. – 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Hrvoje Baburica
hrvoje.baburica@centaurus.hr
099/473 6182
021/214 416

Izrada ove web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Centaurus d.o.o.