List

lat. Solea vulgaris

List

Riba švoj ili list (lat. Solea) spada u porodicu listovki koju dijeli s ribama poput iverka ili romba. U nas ga ljudi još zovu švoja, zalistak ili platuša. Naraste do 66 cm duljine, a postigne težinu od 1 kg. Srednja lovna težina mu je oko 0,20-0,25 kg. Živi na muljevitom i pjeskovitom dnu po cijelom Jadranu, no najbrojniji su uz zapadnu obalu Istre. Švoj živi u jatima, ali raspršeno. Aktivan je noću, a danju se ukopava u pijesak ili mulj. Kreće se valovitim micanjem tijela. Lovi se mrežama listaricama (pašarele).

List ima nesimetrično ovalno tijelo, sive ili sivo-smeđe boje s raznobojnim mrljama koje služe za prilagođavanje boji dna na kojem obitava. Donja strana tijela na kojoj provodi život mu je izrazito svijetla, dok na vanjskom tamom (gornjem) boku ima oba oka. Meso lista je veoma cijenjeno i ukusno, s malo kostiju, te ga to čini jednom od najtraženijih riba. Priprema se uglavnom prženjem i pečenjem na žaru, a dobar je i pohan. Prije pripremanja se mogu napraviti fileti tako da se oguli koža i odstrani kralježnica i peraje.

Recept

Za ribu list

Izrada ove web stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Centaurus d.o.o.